Marriage of
John 
Pybus
(
?
) * ante 1760
and
Martha 
?
(
Pybus
)
, ante 1776