Marriage of
John Ashton 
Papillon
(
Girardot
) + post 1869
and
Lydia Charlotte 
Girardot
(
Papillon
) 1845 - post 1869, 1869