Marriage of
William 
Wigston
(
Peyton
) ante 1509 - 1577 and
Elizabeth 
Peyton
(
Wigston
) , ante 1536