Marriage of
William George 
Pigou
(
Smith
)
and
Jane Mildred 
Smith
(
Pigou
)
,