Marriage of
James Sackville Tufton 
Phelp
(
?
)
and
Elinor 
?
(
Phelp
)
,