1881 Census Entry for 6 Grafton terr, Leckhampton, Gloucs., ,