1871 Census Entry for 4 Victoria Terr, Duddingston, Midlothian, , Scotland