1881 Census Entry for White Lane, Eckington, Derbys., , England