Birth of
Elizabeth 
Glemham
(
Cressy
) + post 1634
,