Marriage of
Christopher 
Hatton
(
Tufton
,
Hazlewood
) 1632 - 1706 and
Cecily 
Tufton
(
Hatton
) * post 1630, ante 1668