Birth of
Emily Valentine 
Plunkett
(
Price
) 1808 - 1864, 29th Nov 1808