Birth of
Margaret E. 
Houghton-Ellis
(
Bodington
) 1911 - post 1939
, 3rd Aug 1911