1841 (UK) Census Entry for Newton House, Newton St Cyres, Newton St Cyres, Devon, , England