< A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
M/? 
Pereira
+ 1854

Born: Baptised:
Died: Calcutta, India 20th May 1854 Buried:
Family:
Pereira

Ancestors
[ Patrilineage | Matrilineage | Earliest Ancestors | Force | Force2 | Options ]

1.
M/? 
Pereira
+ 1854
2.
Louis 
Pereira
(
Wallis
,
Ryves
) 1816 - 1873
4.
Antonio 
Pereira
* ante 1800
 
3.
Jane Frances (Fanny) 
Wallis
(
Pereira
) 1822 - 1854
6.
Edward S. 
Wallis
(
Dale
) 1773 - 1844
7.
Margaret 
Dale
(
Smith
,
Wallis
) 1785 - 1871

Siblings


1.
Aloysius Stanislans Mary Agnes 
Pereira
1859 - 1935

Spouses
Descendants
[ Options ]

Sources

Timeline


???Born
20th May 1854Died Calcutta, India
| Top |

Hosted by
HTML generated by
SoftLinks
, copyright © 1996 - 2017 Ben Laurie
Copyright © 1996 - 2017 Camilla von Massenbach